அல்ஜன்னத் மாதஇதழ்

ALJANNATH

அழைக்கிறது அல்ஜன்னத்

 

எவர்கள் எங்கள் இறைவன் அல்லாஹ்தான் எனக்கூறி(அதன்மீதே)உறுதியாக நிலைத்து நின்றார்களோ அவர்களிடம் நிச்சயமாக மலக்குகள் வந்து, நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்,கவலை கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஜன்னத்தைக் கொண்டு மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் நாங்கள் உலகவாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு உதவியாகயிருந்தோம்,மறுமையிலும் ஜன்னத்தில் உங்கள் உள்ளம் விரும்புவதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டு.அதில் நீங்கள் கேட்பதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.பாவங்களை மன்னித்துக்கிருபை செய்பவனின் விருந்தாளியாக(ஜன்னத்தில்)தங்குங்கள் எனக்கூறுவார்கள்.”(அல்குர்ஆன் 41:30-32)

அல்லாஹ்தான் எங்கள் இறைவன்!அவனுக்கே அஞ்சுவோம்.நபி(ஸல்)அவர்கள் படைப்பினங்களில் மிகச்சிறந்தவர்களாக எங்களுக்கு ஓர் அழகிய முன்மாதிரியாக திகழுகிறார்கள் என்ற உறுதியை உள்ளத்தில் ஏந்தி அதிலேயே ஊன்றி நின்று எவரெல்லாம் செயல்பட்டார்களோ அவர்கள் அல்லாஹ்வால் வாக்களிக்கப்பட்ட ஜன்னத்தை கண்டுகளிப்பேருவகை கொள்வார்கள்.

மறைகூறும் இந்த மறுமையின் ஜன்னத்துக்கு நம்மையெல்லாம் வாரிசுகளாக வார்த்தெடுப்பதற்கெனவே இங்குஅல்ஜன்னத்’ மலர் ஒன்று இதழ் விரிக்கிறது.விரைவில் எதிர்பாருங்கள்! என கடந்த காலங்களில் வாக்களிக்கப்பட்ட இந்த அல்ஜன்னத்தை இன்று நீங்கள் கண்டு மகிழ்கிறீர்கள்!

இஸ்லாமியப் பத்திரிகை எனும் பெயரில் பவனிவரும் பெரும்பான்மையானவை எளிய இனிய தூய இஸ்லாத்தை இருள்பாதையிலேயே இழுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. கலப்படமில்லாத நிலையில் இஸ்லாத்தை அதன் தூயநிலையில் துணிவுடன் எடுத்துரைத்திடும் பத்திரிகைகள் இன்னமும் போதிய அளவுக்கு நம்மிடையே வெளிவரவில்லை. ஆங்காங்கே நடைபெறும் ஏகத்துவப்பிரச்சாரத்தினால் மெய்யான இஸ்லாத்தை அறிகின்ற மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக இதன்பால் விரைந்து வருவதைக்காண்கிறோம்.இத்தகையவர்களுக்கு இருள் கலவாத வெள்ளைவெளேர் எனத்திகழும் நம் உயிரினுமினிய இஸ்லாத்தை அதன் அனைத்துப் பரிமாணங்களோடும் பரிமாற வேண்டிய காலத்தின் கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்றோம்.இந்த தீனவா தான் இந்த தேனிதழை கட்டவிழ்க்கச் செய்துள்ளது.

இதோ! ”அல்ஜன்னத் உங்களைத்தேடி வந்தவிட்டது.எங்களையுமறியாமல் இதில் குறை எதுவம் இடம்பெற்றிருக்கலாம்.அதைத்தவறு எனத் தவறாது சுட்டிக்காட்டுங்கள்!தக்க முறையில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.இங்கு உங்கள் மனம்விரும்பியதெல்லாம் உங்களுக்குக் கிடைக்கவிருக்கிறது.

 

எத்தனைப் பத்திரிகைகளைத்தான் வாங்குவது என அலுத்துக்கொள்கிறீர்களா? அல்ஜன்னத்தையம் ஒருமுறை வாங்கிப்பாருங்கள்.நீங்கள் இதன் விருந்தாளியாகவே தங்கிவிடுவீர்கள்!விண்ணின் ஜன்னத்திற்கு மனிதர்களைப்புடம்போட இது மண்ணில் மலர்ந்துள்ள மணம் கமழும் அல்ஜன்னத் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள்.

யாஅல்லாஹ்! இதைப்படைப்பவர்களும்,படிப்பவர்களுமாகிய எங்கள் எண்ணம்,சொல்,செயல்களையெல்லாம் உன்னுடைய தூதர் வழியில் அமைவதற்கும் உன் அருளிலேயெ நாங்கள் நிலைத்து நிற்பதற்கும் அருள் புரிவாயாயக!மறுமையின் ஜன்னத்தை – சொர்க்கத்தை எங்களுக்கு வழங்குவாயாக!

Leave a Comment