#ரோஹின்யா முஸ்லிம் அகதிகளுடன் ஜம்யிய்ய்தது அஹ்லில் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் #JAQH ஜமாஅத் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு…

#ரோஹின்யா முஸ்லிம் அகதிகளுடன் ஜம்யிய்ய்தது அஹ்லில் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் #JAQH ஜமாஅத் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு…

சென்னையில் ரோஹின்யா முஸ்லிம்கள் வசித்து வரும் கேளம்பாக்கத்திற்கு நமது ஜமாஅத்தின் சார்பில் அவர்களின் தங்குமிடத்துக்கு தேவையான (மேல் தார்பாய்) சீர் அமைக்கும் பணிகள் இன்று 21-9-2017 மேற்கொள்ளப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

Leave a Comment